Goed dat je hierheen bent gekomen,
want ook op deze server gelden heel wat regels. De meeste hiervan zijn echter wel voor de hand liggend en zal je daardoor eerder gehoord hebben.
Toch willen we ze toch eens herhalen, zodat hier zeker geen verwarringen rond kunnen ontstaan.
Andere regels zijn misschien niet zo voor de hand liggend en daarom doe je je ook goed met aandachtig de komende lijst door te nemen:

1. Algemene regels:

 • Alle vormen van hacken zijn verboden, behalve zaken zoals Optifine of texturepacks. Als je twijfelt of iets welbepaald mag, vraag dit dan eerst na aan een staflid voorheen dit te gebruiken.
 • Griefen is in alle gevallen ten strengste verboden.
 • Je mag geen secundaire accounts gebruiken om je sanctie(s) te ontduiken.
 • Je staat de auteursrechten op (bouw)werken gemaakt op de server af aan MineMyth.
 • Het samenspannen tegen een stafflid kan resulteren in een ban.
 • Een poging doen tot het verhogen van lagg is verboden.
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend door de speler of een derde partij.

1.1. Strafbare zaken in verband met het gebruik van chat:

 • Geen verwijzingen of rechtstreekse zaken die verband houden met de NSDAP en de Sovjets.
 • Geen verwijzingen of rechtstreekse zaken die verband houden met actieve terroristische groeperingen.
 • Onrespectvolle omgang met je eigen of andermans geloof.
 • Onrespectvolle omgang met etnische minderheden.
 • Bepaalde medische omstandigheden gebruiken als een verwijting.
 • Schelden
 • Vloeken
 • Seksueel getinte berichten.
 • Het herhaaldelijk blijven herhalen van dezelfde berichten.
 • Niet bedelen om gratis ranks, OP, wijziging van het weer, tijd,…
 • Promoten voor andere servers en / of diensten.
 • Het maken van reclame.

1.2. Verboden zaken verbandhoudend met skins en nicknames:

 • Geen verwijzingen of rechtstreekse zaken die verband houden met de NSDAP en de Sovjets.
 • Seksueel getinte skins of nicknames.
 • Racisme of andere onrespectvolle omgang met etnische minderheden.
 • Geen verwijzingen naar actieve terreurbewegingen.

1.3. Strafbare zaken in verband met bouwwerken:

 • Geen verwijzingen of rechtstreekse zaken die verband houden met de NSDAP en de Sovjets.
 • Geen verwijzingen of rechtstreekse zaken die verband houden met actieve terroristische groeperingen.
 • Onrespectvolle omgang met je eigen of andermans geloof.
 • Onrespectvolle omgang met etnische minderheden.
 • Seksueel getinte bouwwerken.
 • Promoten voor andere servers en / of diensten.
 • Het maken van reclame.
 • Het maken van bouwwerken die de kans op lagg vergroten.

2. KitPVP:

 • Teams van twee zijn toegestaan, meer dan dit is verboden.
 • Spawnkillen is verboden.
 • /back gebruiken is verboden.
 • Kits combineren is verboden.

3. Creative:

 • Griefen is verboden, zelfs met trust. Als de eigenaar van het plot bezwaar aantekent tegen door jou gedane aanpassingen is dit dus griefen.
 • Het misleiden van vertrouwen is verboden.
 • Promoten of spammen door middel van boeken en signs is verboden.

4. Survival:

 • Griefen is niet toegestaan.
 • Claim je land om griefen te voorkomen.
 • Het misleiden van vertrouwen is verboden.
 • Griefen is verboden, zelfs met trust. Als de eigenaar van de claim bezwaar aantekent tegen door jou gedane aanpassingen is dit dus griefen.
 • Homes zetten in andermans gebied, zonder uitdrukkelijke toestemming, is verboden.
 • Je zaken (spullen, gebouwen, homes,…) kunnen altijd ingezien worden door de Senior Moderator King_Maximus of de Eigenaars Wolfram956 en Lord_A_Lucas.

5. Acid Island:

 • Het misleiden van vertrouwen is verboden.
 • Griefen is verboden, zelfs met trust. Als de eigenaar van de claim bezwaar aantekent tegen door jou gedane aanpassingen is dit dus griefen.
 • Je zaken (spullen, gebouwen, homes,…) kunnen altijd ingezien worden door de Senior Moderator King_Maximus of de Eigenaars Wolfram956 en Lord_A_Lucas.

6. Handelingen in verband met andere spelers:

 • Je luistert altijd naar stafleden, als een staflid zich echter misdraagt of machtsmisbruik maakt dan kan je dit melden.
 • Indien een speler los van staf zich misdraagt kan je dit ook altijd melden, maar vergeet niet dat je je niet als staflid moet gedragen.
 • Wees altijd respectvol tegenover stafleden.

7. Regels voor stafleden:

 • Griefen is verboden.
 • World edit in survival of AI is verboden.
 • Je moet voldoende actief zijn op de platformen, gebruikt om te communiceren. (Slack, Trello,…)
 • Op andermans plot bouwen zonder uitdrukkelijke toestemming, is verboden.
 • Commands met effecten op iemand uitvoeren, is verboden.
 • Het inspawnen van items is verboden.
 • Spammen is verboden.
 • /god is verboden.
 • /gm 1 in zonder toestemming van senior of owner, is verboden behalve in de creative plotworld.
 • Het controleren van zaken (zoals vermeld in 4, punt 5) mag enkel nadat er overleg is geweest met de seniors en owners.
 • Alle regels zijn ook voor stafleden van toepassing.

7.1. Regels voor moderators:

 • Voldoende bewijs kunnen voorleggen vooraleer te bannen of te kicken.

7.2. Regels voor bouwers:

 • Bouwen aan projecten voor de server is enkel met toestemming van de senior bouwer, azerty_klavier.
 • Respecteer het projectleiderschap.

8. Aankopen en donaties:

 • Donaties en aankopen kunnen niet worden terugbetaald.
 • Donaties dienen uitbetaald te worden aan onze betalingspartners: Pay.nl en Serverbuilds.